Category Archive: Nyheter

Inte självklart att skogen tar upp koldioxid

Om skogen tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än vad forskarna trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU med resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Läs hela artikeln här.

Mälarenergi bygger nytt värmelager

Mälarenergi har beslutat att bygga en lagringstank som ska bli 77m hög och 25 m i diameter. Läs mer här.

Disputation bioenergikombinat

Den 8 december kommer Christer Gustavsson, industridoktorand från Pöyry, att försvara sin avhandling vid Karlstads Universitet. Christer har studerat samproduktion av bränslen och kemikalieintermediärer vid kraftvärmeanläggningar. Disputationen är öppen för allmänheten och mer information samt anmälan finns att hitta på här. 

Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom ETS

Regeringen tillsatte den 2 juni en offentlig utredning som ska se över de ekonomiska styrmedlen för el- och värmeproduktion inom EU ETS, vilket främst innebär anläggningar för kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion (dir. 2016:34). De skattefrågor som ska analyseras kan potentiellt innebära mycket stora tillkommande skattekostnader för energibranschen vilket innebär att det kommer vara en högt prioriterad …

Continue reading »

IVA lämnar förslag till energipolitikerna

Efter att Energiöverenskommelsen blivit klar, har IVA lämnat över flera förslag inför politikernas fortsatta arbete med energifrågorna. Läs hela artikeln här.

Older posts «