Kategorilista: Nyheter

Panndagarna 2019

2019 års version av Panndagarna kommer att äga rum 9-10 april på nybyggda Borås kongress. Konferensen kommer som vanligt att fokusera på teknikutveckling inom el- och värmeproduktion och avslutas med ett studiebesök – denna gång till Borås Energi & Miljös nya kraftvärmeverk på Sobacken! Mer information kommer när vi närmar oss lite mer, men se …

Fortsätt läsa »

Presentationer från Värme- och kraftkonferensen & Skadegruppens temadag

Nu finns presentationerna från Värme- och kraftkonferensen & temadagen här på hemsidan, se nedanstående länkar: Värme- och kraftkonferensen Skadegruppens temadag  

Panndagarna 2018 – tack och presentationer på hemsidan

Värme- och Kraftföreningen vill tacka deltagare och talare under årets version av Panndagarna. Jättekul att träffa så många branschkollegor på en gång och en eloge till alla talare för lärorika föredrag och er vilja att dela med er av kunskaper och erfarenheter! Stort tack även till E.ON Örebro för ett välordnat studiebesök till Åbyverket. För den som önskar finns …

Fortsätt läsa »

Save the date! Energi- och Industridagarna 6-7 november 2018!

Värme- och kraftföreningens höstkonferenser, Värme- och kraftkonferensen och Skadegruppens temadag, kommer som vanligt att anordnas som en del av Energi- och Industridagarna i november 2018. Värme- och Kraftkonferensen, som anordnas den 6 november, behandlar strategiska frågor, styrmedel och lagar för energibolag, skogs- och övrig processindustri. Efterföljande dag, 7 november, anordnas Skadegruppens temadag med fokus på …

Fortsätt läsa »

Panndagarna 2018 – anmälan är öppen!

Den 17-18 april är det dags för årets version av Panndagarna som kommer att vara på Conventum Konferens i Örebro med studiebesök på Åbyverket. Konferensen belyser teknikutveckling inom el- och värmeproduktion samt andra aktuella ämnen, såsom styrmedel, miljö och underhåll. För mer information se www.vok.nu/panndagarna

Tack talare och deltagare på årets Energi- och Industridagar!

Värme- och Kraftföreningen och Skadegruppen vill tacka deltagare och talare under årets version av Energi- och Industridagarna. Jättekul att träffa så många branschkollegor på en gång och en eloge till alla talare för engagerande, lärorika och intressanta föredrag. För den som önskar finns nu alla föredrag i elektroniskt format nu här på hemsidan, se Värme- och Kraftkonferensen 2017 och …

Fortsätt läsa »

Välkommen till Inspirationskväll på STI – Teknik som förändrar 23 nov

Lyssna till spännande talare från Northvolt, IT&Telekomföretagen och Lexplore. Ta chansen att inspireras kring hur teknikutvecklingen påverkar våra energibehov, kompetensbehov och våra möjligheter ta till vara på vår fulla potential genom AI och maskininlärning. Välkommen till Stockholms Tekniska Institut (Liljeholmstorget 7) torsdagen den 23 november kl. 17:00 – 19:30. Läs mer om talarna och anmäl …

Fortsätt läsa »

Anmälan till årets Energi- och Industridagar är öppen!

Höstens höjdpunkt Energi- och Industridagarna närmar sig! Spana in programmet och anmäl er till Värme och kraftkonferensen (7/11) och Skadegruppens temadag (8/11) på www.energiochindustridagarna.se

Nya föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar tillgängliga

De nya föreskrifterna (AFS 2017:3) som börjar gälla den 1 december 2017 finns nu tillgänliga på Arbetsmiljöverkets hemsida. I samband med ikraftträdandet upphör även följande föreskrifter att gälla; AFS 2001:4 “Gasflaskor”, AFS 2002:1 “Användning av trycksatta anordningar”, AFS 2005:2 “Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar” och AFS 2005:3 “Besiktning av trycksatta anordningar”. Mer information samt den …

Fortsätt läsa »

Inte självklart att skogen tar upp koldioxid

Om skogen tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än vad forskarna trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU med resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Läs hela artikeln här.

Mälarenergi bygger nytt värmelager

Mälarenergi har beslutat att bygga en lagringstank som ska bli 77m hög och 25 m i diameter. Läs mer här.

Disputation bioenergikombinat

Den 8 december kommer Christer Gustavsson, industridoktorand från Pöyry, att försvara sin avhandling vid Karlstads Universitet. Christer har studerat samproduktion av bränslen och kemikalieintermediärer vid kraftvärmeanläggningar. Disputationen är öppen för allmänheten och mer information samt anmälan finns att hitta på här. 

Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom ETS

Regeringen tillsatte den 2 juni en offentlig utredning som ska se över de ekonomiska styrmedlen för el- och värmeproduktion inom EU ETS, vilket främst innebär anläggningar för kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion (dir. 2016:34). De skattefrågor som ska analyseras kan potentiellt innebära mycket stora tillkommande skattekostnader för energibranschen vilket innebär att det kommer vara en högt prioriterad …

Fortsätt läsa »

IVA lämnar förslag till energipolitikerna

Efter att Energiöverenskommelsen blivit klar, har IVA lämnat över flera förslag inför politikernas fortsatta arbete med energifrågorna. Läs hela artikeln här.

Stora Enso ökar sin fluffmassakapacitet vid bruket i Skutskär

Stora Enso investerar 26,5 MEUR i massabruket i Skutskär för att öka kapaciteten för fluffmassa och kunna möta den växande efterfrågan på hygienmarknaden. Läs hela artikeln här  

SCA investerar i biodrivmedel från svartlut

SCA ska bygga en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier från svartlut. 50 MSEK har investerats i anläggningen som ska byggas vid förpackningspappersbruket  Obbola utanför Umeå. Läs mer här.

Arbetsmiljöverket inspekterar tunga industrier

Granskningen omfattar bl.a användningen av arbetsutrustning och rutiner kring arbete samt en organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Läs hela artikeln här.

Från Arbetsmiljöverket: Inbjudan till hearing den 9 december, avseende revidering av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

Arbetsmiljöverket bjuder nu in intressenter för att delta i en hearing. Mötet äger rum den 9 december 2015 klockan 13:00-16:00 i våra lokaler (rum China) på Lindhagensgatan 133 i Stockholm. Mötets syfte är att ta del av era synpunkter på revideringen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar. Revideringen …

Fortsätt läsa »

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme på väg mot en gemensam branschförening

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening – Svensk Fjärrvärme En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen …

Fortsätt läsa »

Vägledning för tvingande energikartläggning klar

Senast den 5 december 2015 ska företag som omfattas av kravet på energikartläggning ha anmält detta till Energimyndigheten och under Q1 2017 ska denna ha genomförts. Läs mer HÄR. Och se även VoKs artikel om energikartläggning i Medlemsblad 1- 2015.

Tidigare inlägg «